Σας ενημερώνουμε με εγκυρότητα σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικής κατάθεσης ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ μέσω της νέας εφαρμογής που ενεργοποιήθηκε από  01/07/2020. Παρακάτω σας παραθέτουμε οδηγίες σχετικά με την λειτουργία της νέας εφαρμογής.

Το ποσό που απονέμει για άμεσα συνταξιούχο ή σε συνταξιούχο χηρείας ανέρχεται στα 800 €.

έξοδα κηδείας ογα

ΔΙΑΚΟΠΗ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το εκάστοτε ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που έχει ενοποιηθεί με το ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, ενημερώνεται άμεσα και ηλεκτρονικά με την έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου , χωρίς να χρειάζονται δικαιολογητικά ή η φυσική παρουσία μέλους της οικογένειας.

Τα ταμεία που έχουν ενοποιηθεί με τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ/ΙΚΑ καταθέτουν και εισπράττουν μέσω αυτού.

Τα ταμεία που ήδη έχουν ενοποιηθεί έως 1/7/2020 είναι τα εξής:

ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ – ΟΠΑΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΓΑ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Για τα υπόλοιπα ταμεία, που δεν έχουν ενοποιηθεί , θα καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα στον φορέα τους με τον ίδιο τρόπο που ακολουθείται μέχρι σήμερα.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Με την νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, η κατάθεση των παραστατικών γίνεται από το γραφείο τελετών το οποίο  έχει επιμεληθεί της τελετής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση htpps://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/, στην ενότητα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Εφόσον το Γραφείο τελετών έχει καταθέσει τα παραστατικά των εξόδων κηδείας, ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, που αναγράφεται στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που έχει εκδώσει το γραφείο τελετών, μπορεί να καταθέσει στην άνω ηλεκτρονική διεύθυνση και στην ενότητα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ. Παρακάτω περιγράφονται Βήμα-Βήμα οι ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε.

Η Διαδικασία βήμα-βήμα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Θα χρειαστείτε:

 1. ΑΜΚΑ και Α.Φ.Μ. του θανόντος.
 2. Τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet,
 3. Τον ΑΦΜ σας
 4. Έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
 5. Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ο θανών είναι συνταξιούχος.

ΒΗΜΑ 1: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

 1. Είσοδος στην Υπηρεσία.
 2. Συνέχεια στο Taxisnet.
 3. Βάλτε τους κωδικούς taxisnet (username & password) και πατήστε Είσοδος.
 4. Πατήστε Εξουσιοδότηση.
 5. Εκεί αναγράφει το ΑΦΜ του αιτούντος, αν είναι σωστό πατήστε Είσοδος.

ΒΗΜΑ 2: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

 1. Στοιχεία αιτούντα. Εδώ ζητείται το IBAN της τράπεζας που θα πιστωθούν τα χρήματα από το ταμείο. Προσοχή! Πρέπει να το γράψετε δύο φορές, χωρίς να κάνετε αντιγραφή – επικόλληση.
 2. Στοιχεία θανόντος/ούσας. Εδώ ζητείται το Α.Μ.Κ.Α. και το Α.Φ.Μ. του/της θανόντος/ούσας.
 3. Παραστατικά. Εδώ συμφωνείται με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το γραφείο τελετών.
 4. Επιβεβαιώνετε ότι εξουσιοδοτείτε να διαβιβαστούν τα στοιχεία του αιτήματος από τον ΕΦΚΑ στην ΑΑΔΕ.

 

ΒΗΜΑ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ

 1. Πατείστε πάνω στην αίτηση εξόδων κηδείας και ζητείστε εκτύπωση.
 2. Πατείστε πάνω στην απόφαση “Εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας” και επιλέξτε “Εκτύπωση”.
 3. Κλείνετε πατώντας το ανθρωπάκι που βρίσκεται πάνω δεξιά.

ΒΗΜΑ 4: ΔΙΑΚΟΠΗ  Α.Φ.Μ.

Από 15/09/2020 η διακοπή του Α.Φ.Μ. στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο/η εκλιπών/ούσα, πραγματοποιείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με την έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η φυσική παρουσία της οικογένειας στην Δ.Ο.Υ. μετά των σχετικών εγγράφων.

 

Μετά και τις παραπάνω αλλαγές του τρόπου Διακοπής Σύνταξης και Είσπραξης Εξόδων Κηδείας, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνταν μέχρι σήμερα και αναφέρονται παρακάτω.

Κατάθεση στο Δήμο που ανήκει. Υπάρχει ανταποκριτής του ταμείου ασφάλισης (ΟΓΑ).

Μόνο από άμεσο συγγενή, δηλαδή σύζυγο, παιδιά ή εγγόνια.

Αίτηση του δικαιούχου, η οποία να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι δικαιούται τα έξοδα κηδείας.

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόνται ή της θανούσης, από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμένος/η ή μέσω ΚΕΠ.

Βιβλιάριο Ασθένειας.

Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Εξωφλητική απόδειξη γραφείου τελετών.

Παραστατικά τα οποία αναγράφονται στην κάτω λίστα του τιμολογίου.

Έγγραφα για τον δικαιούχο.

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ευκρινώς ο IBAN και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του δικαιούχου.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου μέσω Ε1.