ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε με εγκυρότητα σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικής κατάθεσης ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΙΚΑ μέσω της νέας εφαρμογής που ενεργοποιήθηκε από 01/07/2020. Παρακάτω σας παραθέτουμε οδηγίες σχετικά με την λειτουργία της νέας εφαρμογής.

Το εφ’άπαξ ποσό που απονέμει σε άμεσα συνταξιούχο ή συνταξιούχο χηρείας ισοδυναμεί με 759,52€.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το εκάστοτε ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που έχει ενοποιηθεί με το ΕΦΚΑ/ΙΚΑ ενημερώνεται άμεσα και ηλεκτρονικά με την έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου , χωρίς να χρειάζονται δικαιολογητικά ή η φυσική παρουσία μέλους της οικογένειας.
Τα ταμεία που έχουν ενοποιηθεί με τον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ/ΙΚΑ καταθέτουν και εισπράττουν μέσω αυτού.

Τα ταμεία που ήδη έχουν ενοποιηθεί έως 1/7/2020 είναι τα εξής:
ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ – ΟΠΑΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΓΑ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Για τα υπόλοιπα ταμεία που δεν έχουν ενοποιηθεί , θα καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα στον φορέα τους, με τον τρόπο που ακολουθείται μέχρι και σήμερα.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Με την καινούργια ηλεκτρονική εφαρμογή, η κατάθεση των παραστατικών γίνεται από το γραφείο τελετών το οποίο έχει επιμεληθεί της τελετής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση htpps://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/, στην ενότητα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Εφόσον το Γραφείο τελετών έχει καταθέσει τα παραστατικά των εξόδων κηδείας, ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, που αναγράφεται στην ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που έχει εκδώσει το γραφείο τελετών, μπορεί να καταθέσει στην άνω ηλεκτρονική διεύθυνση και στην ενότητα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ. Παρακάτω αναγράφονται Βήμα-Βήμα οι ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε.

 

Η Διαδικασία βήμα-βήμα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

 

Θα χρειαστείτε:

 1. ΑΜΚΑ και Α.Φ.Μ. τού θανόντος.
 2. Τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet
 3. Τον ΑΦΜ σας
 4. Έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ο θανών είναι συνταξιούχος.

 

ΒΗΜΑ 1: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

 1. Είσοδος στην υπηρεσία.
 2. Συνέχεια στο Taxisnet.
 3. Βάλτε τους κωδικούς taxisnet (username & password) και πατήστε Είσοδος
 4. Πατήστε Εξουσιοδότηση.
 5. Εκεί αναγράφει το ΑΦΜ του αιτούντος, αν είναι σωστό πατήστε Είσοδος.

ΒΗΜΑ 2: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

 1. Στοιχεία αιτούντα. Εδώ ζητείται το IBAN της τράπεζας που θα πιστωθούν τα χρήματα από το ταμείο. Προσοχή! Πρέπε να το γράψετε δύο φορές χωρίς αντιγραφή – επικόλληση.
 2. Στοιχεία θανόντος/ούσας. Εδώ ζητείται το ΑΜΚΑ και το Α.Φ.Μ. του/της θανόντος/ούσας.
 3. Παραστατικά. Εδώ συμφωνείτε με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το γραφείο τελετών.
 4. Επιβεβαιώνετε ότι εξιουσιοδοτείται να διαβιβαστούν τα στοιχεία του αιτήματος από τον ΕΦΚΑ στην ΑΑΔΕ.

ΒΗΜΑ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ

 1. Πατάτε πάνω στην αίτηση εξόδων κηδείας και ζητάτε εκτύπωση.
 2. Πατάτε πάνω στην απόφαση “Εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας” και επιλέγετε “Εκτύπωση”.
 3. Κλέινετε πατώντας το ανθρωπάκι που βρίσκεται πάνω δεξιά.

ΒΗΜΑ 4: ΔΙΑΚΟΠΗ Α.Φ.Μ.

Από 15/09/2020 η διακοπή του Α.Φ.Μ. ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο/η εκλιπών/ούσα, γίνεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με την έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται η φυσική παρουσία της οικογένειας στην Δ.Ο.Υ. μετά των σχετικών εγγράφων.

 

Μετά και τις παραπάνω αλλαγές του τρόπου Διακοπής Σύνταξης και Είσπραξης Εξόδων Κηδείας, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνταν μέχρι σήμερα και αναφέρονται παρακάτω.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε προκειμένου να σας δωθεί η αναλογία του ασφαλιστικού φορέα “IKA” για τα έξοδα κηδείας είναι τα παρακάτω:

 

 • Παροχής Υπηρεσιών και Εξωφλητική Απόδειξη, απο το Γραφειο Τελετών.
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του/της Θανόντος/-ούσας.
 • Βιβλιάριο Ασθενείας του/της θανόντος/-ούσας.
 • Δύο Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου.
 • Αίτηση για διαγραφή απο το γραφείο συντάξεων.
 • Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο του ΕΦΚΑ/ΙΚΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Γραφείο συντάξεων: Διακοπή συντάξεως.
 2. Γραφείο παροχών: Κατάθεση δικαιολογητικών.
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης, που να διακρίνεται καθαρά ο ΙΒΑΝ και το ονοματεπώνυμο του / της δικαιούχου.
 4. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Ταυτότητας του / της δικαιούχου.

 

ΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

 • Αίτηση από γραφείο συντάξεων ΙΚΑ.
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
 • Πρόσφατο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας και το πρωτότυπο του/της συζύγου.
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας και πρωτότυπο.
 • Φωτοτυπία απόδειξης λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομα του/της συζύγου.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης με το όνομα της/του θανόντος/ούσας.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης με το όνομα του αιτούντος.
 • Φωτοτυπία τριμηνιαίου σημειώματος της συντάξεως.
 • ΑΦΜ Αιτούντος.
 • ΑΜΚΑ

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών από ΚΕΠ ή από το Ειρηνοδικείο.

 1. Με ένα μάρτυρα, όχι νόμιμο κληρονόμο.
 2. Μία ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 3. Από το ειρηνοδικείο του δήμου με δύο μάρτυρες και μια πράξη θανάτου.
 4. Να φανερώνει ότι άφησε σύζυγο και παιδιά.
 5. Να φαίνεται πότε έγινε ο γάμος.
 6. Να φαίνεται ότι ο γάμος δε λύθηκε μέχρι την ημέρα θανάτου.
 7. Να φαίνεται ότι η/ο σύζυγος εξακολουθεί να είναι χήρα/ος.
 8. Να φαίνεται πότε γεννήθηκαν τα παιδιά.
 9. Να φαίνεται αν ο/η σύζυγος και τα παιδιά συνταξιοδοτούνται.