ΕΥΔΑΠ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ – Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε προκειμένου να σας δωθεί η αναλογία του ασφαλιστικού φορέα της ΕΥΔΑΠ για τα έξοδα κηδείας είναι τα παρακάτω:

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64 – Τηλ.: 210 5219100
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΔΑΠ ΩΡΟΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ – Τηλ.: 210 2144240

  1. Βεβαίωση ποσού εισπράξεως από μετοχικό ταμείο.
  2. Φωτοτυπία τιμολογίου Γραφείου Τελετών θεωρημένο από μετοχικό ταμείο.
  3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.
  4. Βιβλιάρια Ασθενείας της/του θανόντα
  5. Το γραφείο μας δύναται να αναλάβει τη διαδικασία συγκέντρωσης και κατάθεσης των εγγράφων στο ταμείο σας.