γραφειοκρατικές διαδικασίεςΟι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την διεξαγωγή της νεκρώσιμου ακολουθίας διεκπεραιώνονται από εμάς στο Γραφείο Τελετών ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΗΤΡΕΛΟΣ.

Τη δύσκολη στιγμή της απώλειας του αγαπημένου σας προσώπου, σας απαλλάσσουμε από την συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και των απαιτούμενων τυπικών διαδικασιών. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι ένα κομμάτι που φέρουμε εις πέρας άμεσα δίχως να επιβαρύνεστε με αυτή την υποχρέωση. Πρωτίστως, σας ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνεχεία προχωρούμε και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία. Διεκπεραιώνουμε τη γραφειοκρατική διαδικασία είτε για τελετή ταφής είτε στην περίπτωση της αποτέφρωσης.

Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε τελετές κηδείας για το άνθρωπο σας με αμέριστη συμπαράσταση, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Σας προσφέρουμε ένα φάσμα επιλογών ως προς το είδος της κηδείας που επιθυμείτε για τον άνθρωπο σας ή επιθυμούσε ο/η εκλιπών/εκλιπούσα.

Η πολυετής εμπειρία μας και οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες του γραφείου μας στην οργάνωση πένθιμων τελετών καθοδηγούνται από υπευθυνότητα και συνέπεια.

Σεβόμαστε τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, τα έθιμα και τις παραδόσεις της οικογένειας σας. Οργανώνουμε τελετές με φροντίδα και άριστο επαγγελματισμό. Η υψηλή αισθητική και η μέριμνα για την παραμικρή λεπτομέρεια είναι βασικά στοιχεία της δουλειάς μας.

Στα Γραφεία Τελετών Φωτεινοπούλου – Μητρέλος σεβόμαστε την μνήμη του αγαπημένου σας προσώπου. Εγγυόμαστε μια τελετή με άρτιο επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και προσήλωση στη λεπτομέρεια.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Ανθοστολισμός
  • Αποτέφρωση
  • Γραφειοκρατικές Διαδικασίες
  • Εκταφή
  • Επαναπατρισμός: Επαναπατρισμός από Αυστραλία, Επαναπατρισμός από Ευρώπη, Επαναπατρισμός από Η.Π.Α.
  • Μεταφορά Σορού: Μεταφορά Σορού στην Επαρχία και Μεταφορά Σορού στο Εξωτερικό
  • Μνημόσυνο: Θρησκευτικό Μνημόσυνο και Πολιτικό Μνημόσυνο
  • Τελετές Κηδείας: Θρησκευτική Κηδεία και Πολιτική Κηδεία