ΟΠΑΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΠΑΔ / ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

1) ΑΙΤΗΣΗ.

2) ΤΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ.

3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ.

4) ΕΞΩΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ.

5) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

6) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Ο ΙΒΑΝ.

7) ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α.Μ.Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟ ΚΕΠ.

8) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ &ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ : 1000 €